Mikkelilukee

Lukemisen unelmavuosi 2019 on päättynyt.

Kiitos kaikille upeaan vuoteen tavalla tai toisella osallistuneille! Erityinen kiitos kuuluu yhteistyökumppanillemme Top Online Casinolle, joka auttoi tapahtuman järjestämisessä. Voit tutustua niihin tarkemmin täällä . Lukemisen unelmavuosi, kaikkien mikkeliläisten yhteinen teemavuosi loi iloa, innostusta ja yhdessäoloa lukemisen ympärille. Teemavuosi sai alkunsa valtuustoaloitteesta, jossa nostettiin esiin huoli lukutaidon ja –harrastuksen tilasta Suomessa. Teemavuoden suojelijana toimi kansanedustaja Lenita Toivakka.

Vuoden aikana jokaista kannustettiin osallistumaan omalla tavallaan. Verkkosivun Kokeiluarkistoon sekä Ajankohtaista-palstalle onkin tallentunut huikea määrä erilaisia ideoita ja toteutuksia kirjallisuuden ja lukemisen parissa.

Vaikka teemavuosi on päättynyt, Mikkeli lukee edelleen. Sekä verkkosivut että Mikkelilukee- sosiaalisen median kanavat ovat toiminnassa. Verkkosivuilla ja somekanavissa tiedotetaan lukemiseen liittyvistä ajankohtaisista asioista kuten Lukemisen unelmavuoden aikana syntyneen lukukisa.fi-verkkopalvelun lukukampanjoista.

  • >> Lue lisää lukemisen unelmavuodesta

    Lukemisen unelmavuoden runko rakentuu Suomessa vähemmän tunnetun one book, one community –menetelmän mukaisesti. Menetelmän avulla lukeminen tehdään näkyväksi yhteisössä, luodaan lukemisen esikuvia sekä herätetään huomaamaan kirjallisuuden kytköksiä ympäröivään maailmaan. Menetelmän ideana on valita yksi kirja ikään kuin temaattiseksi sateenvarjoksi, jonka alle voidaan rakentaa erilaisia lukuintoa ruokkivia toimintoja. Mikkelissä lähtökohdaksi valittiin Emmi Itärannan Teemestarin kirja (Teos, 2012). Se kertoo mahdollisesta tulevaisuudestamme aikana, jolloin puhdas vesi on loppumassa ja maailma sinnittelee sen säännöstelyä hallitsevan diktatuurin alla. Vain kaatopaikoille hautautunut teknologia ja teemestarien sukupolvien ajan pitämät päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista.  Palkittu teos edustaa suomalaisen kirjallisuuden yhteiskunnallista suuntausta ja sen kieli on hienovireistä olematta kuitenkaan vaikeaselkoista.

    Vuosi jaksotetaan neljään Teemestarin kirjasta nostettuun teemaan, eli puhtaaseen veteen, ystävyyteen, kierrätykseen ja muistiin. Nämä teemat ovat Mikkelissä ajankohtaisia. Esimerkiksi kaupungin strategiaan on kirjattu memory campus ja uutta jätevedenpuhdistamoa rakennetaan. Myös yliopistokeskuksella pohditaan puhtaaseen veteen ja muovia korvaaviin materiaaleihin liittyviä ratkaisuja. Teemojen ympärille nivotaan erilaisia tapahtumia ja toimintoja sekä nostetaan esiin monipuolisesti teemoihin liittyvää kirjallisuutta kaikenikäisille.  One book, one community- menetelmän käyttäminen ei kuitenkaan rajaa pois sitä, että samaan aikaan Lukemisen unelmavuoden avulla kannustetaan kaikkia lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta!

    Tärkeinä foorumeina toimivat Mikkeli lukee -verkkosivu ja somekanavat. Kukin voi tuoda esille omia ideoitaan, tapahtumiaan ja lukukokemuksiaan. Myös yhteisöjä kannustetaan mukaan. Tapahtumat kootaan verkkosivun kalenteriin, josta muodostuu vuoden mittaan Lukemisen unelmavuoden toimintakertomus.  Unelmavuoteen sisältyy lisäksi lukuhaasteita ja kampanjoita, jotka tehdään näkyväksi somessa. Lukemisen unelmavuosi rohkaisee myös kokeilemaan uusia tapoja lukea ja kertomaan niistä muille. Toimintoja koordinoi Mikkelin seutukirjasto, mutta me kaikki teemme Lukemisen unelmavuoden yhdessä!Meijän Mikkeli Mikkelin Seutukirjasto