Mikkelilukee

Lukemisen unelmavuosi

Mistä lukemisen unelmavuodessa on kyse?

Lukemisen unelmavuosi on kaikkien mikkeliläisten yhteinen teemavuosi. Keskeisenä tavoitteena on luoda iloa, innostusta ja yhdessäoloa lukemisen ympärille. Jokaista kannustetaan osallistumaan omalla tavallaan. Teemavuosi lähti liikkeelle valtuustoaloitteesta, jossa nostettiin esiin huoli lukutaidon ja –harrastuksen tilasta Suomessa. Unelmavuoden suojelijana on kansanedustaja Lenita Toivakka.

Lukemisen unelmavuoden runko rakentuu Suomessa vähemmän tunnetun one book, one community –menetelmän mukaisesti. Menetelmän avulla lukeminen tehdään näkyväksi yhteisössä, luodaan lukemisen esikuvia sekä herätetään huomaamaan kirjallisuuden kytköksiä ympäröivään maailmaan. Menetelmän ideana on valita yksi kirja ikään kuin temaattiseksi sateenvarjoksi, jonka alle voidaan rakentaa erilaisia lukuintoa ruokkivia toimintoja. Mikkelissä lähtökohdaksi valittiin Emmi Itärannan Teemestarin kirja (Teos, 2012). Se kertoo mahdollisesta tulevaisuudestamme aikana, jolloin puhdas vesi on loppumassa ja maailma sinnittelee sen säännöstelyä hallitsevan diktatuurin alla. Vain kaatopaikoille hautautunut teknologia ja teemestarien sukupolvien ajan pitämät päiväkirjat muistuttavat entisistä ajoista.  Palkittu teos edustaa suomalaisen kirjallisuuden yhteiskunnallista suuntausta ja sen kieli on hienovireistä olematta kuitenkaan vaikeaselkoista.

Vuoden aikana nostetaan esiin Teemestarin kirjan teemoja: puhdas vesi, ystävyys, kierrätys ja muisti. Nämä teemat ovat Mikkelissä ajankohtaisia. Esimerkiksi kaupungin strategiaan on kirjattu memory campus ja uutta jätevedenpuhdistamoa rakennetaan. Myös yliopistokeskuksella pohditaan puhtaaseen veteen ja muovia korvaaviin materiaaleihin liittyviä ratkaisuja. Teemojen ympärille nivotaan erilaisia tapahtumia ja toimintoja sekä tuodaan esiin teemoihin liittyvää kirjallisuutta kaikenikäisille.  One book, one community- menetelmän käyttäminen ei kuitenkaan rajaa pois sitä, että samaan aikaan Lukemisen unelmavuoden avulla kannustetaan kaikkia lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta!

Tärkeinä foorumeina toimivat verkkosivu ja somekanavat. Kukin voi tuoda esille omia ideoitaan, tapahtumiaan ja kokeilujaan. Myös yhteisöjä kannustetaan mukaan. Tapahtumat kootaan verkkosivun kalenteriin, josta muodostuu vuoden mittaan Lukemisen unelmavuoden toimintakertomus.  Unelmavuoteen sisältyy lisäksi lukuhaasteita ja kampanjoita. Lukemisen unelmavuosi rohkaisee myös kokeilemaan uusia tapoja lukea ja kertomaan niistä muille. Toimintoja koordinoi Mikkelin seutukirjasto, mutta me kaikki teemme Lukemisen unelmavuoden yhdessä!


Meijän Mikkeli Mikkelin Seutukirjasto