Mikkelilukee

Tunnelmia Emmi Itärannan kirjailijavierailulta 6.9.

Tunnelmia Emmi Itärannan kirjailijavierailulta 6.9.

11.09.2019

Emmi Itärannan odotettu kirjailijavierailu toteutui viime perjantaina 6.9. Päivä oli upea! Päivätilaisuus Mikaelissa kokosi lähes 500 mikkeliläistä nuorta ja nuorta aikuista seuraamaan kirjailijan haastattelua ja kiinnostavaa keskustelua teoksen ajankohtaisista aiheista. Teemestarin kirjan tunnelmiin ja teemoihin johdattelivat elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajan Virpi Launonen avaussanoilla ja opiskelija Krista Ahvenainen (Xamk) lukemalla otteita lukupäiväkirjastaan. Kirjailija Emmi Itäranta kertoi tilaisuudessa kirjailijan työstään, Teemestarin kirjassa käsittelemistään teemoista sekä tavastaan luoda teostensa maailmoja ja niiden taidokasta kieltä ja ilmaisuja.

Ilmastonmuutosaihe tuli lähelle niin tilaisuuden kuulijoita kuin teoksen lukeneita. Tämä sai aikaan monenlaisia pohdintoja, jotka näkyivät myös lukiolaisten laatimissa kysymyksissä. Lukiolaiset tiedustelivat kirjailijan omia tunnelmia Teemestarin kirjaa kirjoittaessa ja tapoja toimia ympäristön hyväksi.

Myös paneelikeskustelu keskittyi maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden näkymiin ja ihmisen kykyyn muuttaa maailmaa. Keskustelijoiksi pyydetyt lähestyivät teemoja kukin omista tulokulmistaan lehtori Laura Hokkasen kuljettaessa keskustelua. Elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja Virpi Launonen ja historian ja yhteiskuntaopin lehtori Mikko Siitonen Urheilupuiston koulusta nostivat esille yhteiskunnallista näkökulmaa mm. vallan kysymyksistä ja korostivat historian ymmärtämisen tärkeyttä. Tutkija, ympäristöasiantuntija Miia Kuisma puolestaan valotti keskustelussa globaaleja ympäristön näkökulmia. Keskustelussa nostettiin esille nuorten oma aktiivinen toimijuus keinona muuttaa maailmaa. Sirkuskoulu Bravuurin huikea yllätysnumero Casino Royal puhutteli katsojia taiteen keinoin.

Emmi Itärannan kirjailijavierailupäivä jatkui illan tilaisuudella Mikkelin seutukirjaston pääkirjastossa.  Kuulijoita kiinnostivat kirjailijan tavat rakentaa teoksiinsa tulevaisuuden maailmoja. Emmi Itäranta antoi paikalla olleille myös neuvoja tiellä kirjailijaksi: olennaista on lukea paljon, kirjoittaa paljon ja uskaltaa lopulta antaa teksti jonkun toisen luettavaksi ja samalla lempeän kritiikin alle. Keskustelijoina tilaisuudessa olivat kirjailijan lisäksi Virpi Launonen, diplomi-insinööri Osmo Anttalainen ja viestintäsuunnittelija, kirjallisuuden harrastaja Heli Kauppinen. Laura Hokkasen jututtamina keskustelijat kertoivat omasta suhteestaan Teemestarin kirjaan sekä teoksen herättämistä vaikuttavista tunnelmista ja ajatuksista. Yhteisenä pohdittavana oli teoksen johdattelemana kysymys ihmiskunnan tulevaisuuden haasteista kuten ilmastonmuutoksesta ja keinoista löytää ratkaisuja.

Päivä osoitti, miten vahvasti kirjallisuus, scifikin, kiinnittyy tämän päivän ajankohtaisiin ja puhuttaviin aiheisiiin.  Kirjallisuus voi toimia alustana yhteisille rikkaille keskusteluille ja hyvälle vuorovaikutukselle sekä luoda samalla tilaa uusille ajatuksille ja näkökulmille ja olla siten tienä muutokseen.

Kiitämme lämpimästi kirjailija Emmi Itärantaa ja kaikkia päivään osallistuneita!


Meijän Mikkeli Mikkelin Seutukirjasto